Organizace VK Raškovice

 

Nejvyšším orgánem VK Raškovice je valná hromada. Operativní řízení VK zajišťuje výkonný výbor.

 

Výkonný výbor

 

Předseda: Ing. Zbyněk Sonnek

Místopředseda: Jiří Biolek

Ekonom: Ing. Dagmar Dvořáková

Sekretář: Ing. Šárka Sonnková

Člen: Hana Felcmanová

   

Revizní komise

 

Předsedkyně: PaedDr. Alena Vrublová

Člen: Eva Blahutová

Člen: Ing.Vojtěch Biolek

  

Další informace viz. kontakty.