ARCHÍV

VOLEJBALOVÁ SHOW 7.9.2018

    Naši volejbalové show, která proběhla ve víceúčelové hale v Raškovicích v pátek 7. září od 8.30-9.30, se zúčastnily všechny třídy ZŠ Raškovice. Moc děkujeme p. ředitelce Haně Kachtíkové za spolupráci a propagaci volejbalu na raškovické škole. Mrzí nás, že se nepřijely podívat také děti ze ZŠ Morávka, které byly do Raškovic pozvány. Snad si cestu k nám do haly a ke sportu, potažmo k volejbalu, najdou jinou cestou. 
    Mezi učinkujícími byly děti z přípravky VK Raškovice, které předvedly pod vedením p. učitelky a trenérky Mgr. Markéty Muroňové, své pohybové umění včetně začátků práce s míčem. Poté jsme děti všech tříd vyzvali k účasti k připraveným soutěžím - opičí dráha, hod medicimbalem, skoky přes švihadlo, hod volejbalovým míčem na cíl. Všichni, kteří se zúčastnili obdrželi medaili a bonbony.
Žáci ZŠ mohli dále zhlédnout volejbalové rozcvičení trenérů VK Raškovice a poté pohybové a volejbalové dovednosti mladšího žactva VK pod vedením trenérky II. třídy Šárky Sonnkové a volejbalové umění staršího žactva VK trenéra III.třídy Honzy Sonnka.
Ukázka ze show:
Přípravka
Soutěže
Trenéři
Mladší žactvo
Starší žactvo
 

Informace - listopad 2017

INFORMACE-ŘÍJEN 2017

PŘÍPRAVNÁ UTKÁNÍ A TURNAJE MLADŠÍCH ŽAČEK 2017

SOUSTŘEDĚNÍ - SRPEN 2017

SOUSTŘEDĚNÍ - ČERVENCEC 2014

TRÉNINKY-KATEGORIE-KONTAKTY 2014