Schůzka rodičů 20.3.2017

 
Program schůzky:
 
1. Zhodnocení dosavadní účasti dětí na trénincích
2. Zhodnocení dosavadní účasti dětí v místrovských soutěžích a na turnajích
3. Prosba o spolupráci rodičů týkající se dopravy na utkání, organizace turnajů, domácího prostředí , apod.
4. Příprava na MČR mladších žaček - výběr hráček, tréninky, termíny, apod.
5. Informace o dalších turnajích a soutěžích do konce školního roku, resp. sezóny 2016/2017
6. Informace ohledně sponzorství
7. Informace ohledně pojištění úrazů
8. Prázdninové volejbalové soustředění - termíny, kategorie, organizace, apod.
9. Plán na další sezónu 2017/2018