VALNÁ HROMADA

01.06.2013 18:36

Pro všechny členy oddílu se bude konat 21.6.2013 v 19.00 (po skončení turnaje OP v minivolejbalu trojic) VALNÁ HROMADA.

 

Program Valné hromady:

1, Úvod - průřez činností VK

2, Zpráva hospodaření za 2012

3, Zpráva o sportovní činnosti VK - volejbal, ASPV za 2012-13

4, Postřehy trenérů volejbalu a cvičitelek ASPV

5, Opravy, rekonstrukce 2012

6, Předpokládané investice v 2013 a příprava turnajů včetně oslav výročí 60 let VK

7, Náměty a požadavky členů týkající se provozu a činnosti VK

8, Diskuse

9, Závěr

 

Zváni jsou všichni členové VK, volejbalové a ASPV části. 

 

Za výkonný výbor VK

 

Zbyněk Sonnek

předseda VK

Vyhledávání